logo

N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM)
Veemarktkade 8 – ruimte 6225 (ingang G)
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
T. 073 – 690 42 42
info@nvbim.nl
www.nvbim.nl

Bedrijfsnaam

De N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) brengt ondernemers samen en stimuleert de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch. Dit doen wij door in te zetten op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

De Gruyter Fabriek is een voorbeeld van huisvesting die wij aanbieden. Creatieve ondernemer en interesse in een ruimte in De Gruyter Fabriek?

Niels Kersten

Niels Kersten

commerciële zaken

nkersten@nvbim.nl