logo

N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM)
Veemarktkade 8 – ruimte 6225 (ingang G)
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
T. 073 – 690 42 42
info@nvbim.nl
www.nvbim.nl

Bedrijfsnaam

De N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) brengt ondernemers samen en stimuleert de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch. Dit doen wij door in te zetten op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

De Gruyter Fabriek is een voorbeeld van huisvesting die wij aanbieden. Creatieve ondernemer en interesse in een ruimte in De Gruyter Fabriek?